top of page
Jar Melo Holographic Scratch Art Notes

Jar Melo Holographic Scratch Art Notes

8.8 x 8.8cm 鐳射閃咭,有盒裝130張 / 散裝20張,輕鬆用竹籤/牙籤就可以刮到靚靚圖案及文字,閃閃效果非常搶眼!

 

盒裝附送2支竹籤

 

Royal & Langnickel 雕刻畫冊

    HK$18.00Price
    bottom of page