top of page
Marabu GlasArt

Marabu GlasArt

Marabu畫玻璃專用顏料,有紅、黃、藍、綠4色,每支各有15ml,有一支叫做Relief Paste可以用來畫圖案外框線條,附送1支畫筆。

    HK$155.00Price
    bottom of page